Kalendarz
nie pon wto śro czw pią sob
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Program Lojalnościowy

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

 

1. Program lojalnościowy przeznaczony jest dla Usługobiorców posiadających Konto. Uzyskiwanie i używanie Punktów przez Usługobiorcę jest możliwe wyłącznie z wykorzystaniem Konta.

2. Z momentem założenia Konta, Usługobiorca staje się uczestnikiem Programu lojalnościowego i pozostaje nim w okresie obowiązywania umowy o prowadzenie Konta.

3. Za każde 50 zł wydane w Sklepie w ramach pojedynczego zamówienia, Usługobiorca otrzyma następującą liczbę Punktów: 25, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12.

4. Punkty za złożone zamówienie będą przysługiwać Usługobiorcy wyłącznie w przypadku, w którym Usługodawca zawrze z Usługobiorcą umowę nabycia produktów wskazanych w zamówieniu. Punkty zostaną przyznane Usługobiorcy automatycznie, w terminie realizacji zamówienia.

5. Do wyliczenia liczby Punktów przysługujących za złożone zamówienie brane są pod uwagę wyłącznie środki pieniężne wydane przez Usługobiorcę na produkty zamówione w Sklepie bez wykorzystania Punktów, oraz bez uwzględnienia dodatkowych kosztów związanych z zamówieniem produktu, takich jak np. koszt dostawy.

6. W przypadku, w którym Usługobiorca zapisze się po raz pierwszy do newslettera prowadzonego przez Usługodawcę w ramach Sklepu, Usługobiorcy przysługiwać będzie następująca liczba Punktów: 85.

7. Przyznanie Punktów z tytułu zapisania się do newslettera następuje niezwłocznie, w sposób automatyczny, nie później niż w ciągu 7 dni po zapisaniu się przez Usługobiorcę do newslettera.

8. Usługobiorca może uzyskać następującą liczbę Punktów: 100 za każdą opublikowaną w Sklepie i dodaną przez niego za pośrednictwem Konta, zgodną z prawem i zasadami współżycia społecznego opinię w Sklepie o zakupionym przez Usługobiorcę w Sklepie produkcie.

9. Punkty przysługujące Usługobiorcy z tytułu opublikowania w Sklepie opinii zostaną przyznane niezwłocznie, w sposób automatyczny, nie później niż w ciągu 7 dni po dodaniu opinii przez Usługobiorcę.

10. Uzyskiwane przez Usługobiorcę Punkty składają się na jedną pulę.

11. Aktualna liczba zebranych przez Usługobiorcę Punktów będzie widoczna w Koncie. Usługodawca może także informować Usługobiorcę o zmianie liczby zgromadzonych Punktów poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Usługobiorcy przypisany do jego Konta.

12. W przypadku gdy aktualna pula zgromadzonych w Koncie Punktów przekraczać będzie określony w niniejszym postanowieniu próg punktowy, Usługobiorca uzyskiwać będzie zniżkę podczas każdych zakupów w Sklepie dokonywanych z wykorzystaniem Konta, w wysokości określonej poniżej:

- 10% — po zgromadzeniu następującej liczby Punktów: 500;

- 5% — po zgromadzeniu następującej liczby Punktów: 300.

13. Wskazane w powyższym ustępie wartości zniżki nie sumują się.

14. Zniżka w odpowiedniej wysokości naliczana będzie automatycznie od łącznej ceny produktów będących przedmiotem zamówienia Usługobiorcy.

15. Usługodawca ma prawo anulować Punkty:

- naliczone za zamówienia, za które Usługodawca zwrócił Usługobiorcy wpłacone za produkt środki pieniężne; w przypadku Usługobiorcy uprzywilejowanego postanowienie to ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, w której zwrot nastąpił na skutek odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę uprzywilejowanego na podstawie rozdziału 4 Ustawy o prawach konsumenta;

- przyznane pomimo nieskutecznego opłacenia zamówienia (co nie oznacza braku możliwości nabycia Punktów ponownie, w wyniku prawidłowego opłacenia zamówienia);

- przyznane za powtórny zapis do newslettera.

16. Anulowanie Punktów na podstawie poprzedniego postanowienia nie ma wpływu na już wykorzystane przez Usługobiorcę uprzywilejowanego Punkty.

17. Punkty zgromadzone w Programie lojalnościowym można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym paragrafie. Punkty zgromadzone w Programie lojalnościowym nie podlegają wymianie na środki pieniężne, zbyciu ani przeniesieniu na osoby trzecie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl